Support
corptrac
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

sec4

วันที่: 20-05-2020

บันทึกวีดีโอภาพหน้าจอ

บันทึกวีดีโอภาพหน้าจอ Monitor ทุกหน้าจอ บันทึกการใช้คอมพิวเตอร์ระหว่างการทำงานทั้งวัน

บันทึกช่วงเวลาทำงาน

สามารถบันทึกช่วงเวลาทำงานว่าเริ่มงานกี่โมงเลิกงานกี่โมง

ระยะเวลารวมที่ประจำนั่งทำงานที่เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อนำไปใช้ประเมินผลการทำงาน

บันทึกการใช้งาน keyboard

บันทึกการใช้งาน keyboard ข้อความที่พิมพ์ทั้งหมด ทั้งข้อความที่ถูกลบด้วย

บันทึกวีดีโอภาพและเสียง (Webcam)

บันทึกวีดีโอภาพและเสียง (Webcam) พนักงานขณะนั่งทำงาน

ทุกอิริยาบถ ทุกการกระทำ และบทสนทนาในระหว่างการทำงานทั้งวัน

บันทึกทุกโปรแกรมที่พนักงานเปิดใช้

บันทึกทุกโปรแกรมที่พนักงานเปิดใช้ (รวมถึงรายละเอียดการใช้โปรแกรมเบื้องต้น เช่น ชื่อไฟล์ที่เปิด) โดยบันทึก Window Title ของโปรแกรม ระหว่างการทำงานทั้งวัน

บันทึกช่วงเวลาที่ไม่มีการพิมพ์หรือไม่มีการเคลื่อนที่ของ mouse

บันทึกช่วงเวลาที่ไม่มีการพิมพ์หรือไม่มีการเคลื่อนที่ของ mouse แสดงว่าเป็นช่วงเวลาทีไม่มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ พนักงานอาจไม่ได้นั่งประจำอยู่ที่เครื่อง

Face detection and recognition

จากวีดีโอที่ถ่ายภาพพนักงาน ระบบทำการวิเคราะห์ภาพ เพื่อบอกว่าเป็นพนักงานคนใดที่กำลังใช้คอมพิวเตอร์ (Face detection and recognition) และสามารถตรวจสอบจากภาพได้ว่าไม่มีพนักงานนั่งประจำที่เครื่องอยู่

บันทึกทุกเว็บไซต์ที่พนักงานเปิด

บันทึกทุกเว็บไซต์ที่พนักงานเปิด เก็บข้อมูลครบทุกโปรแกรมเปิดเว็บ Web browser ไม่ว่าจะเป็น google chrome, ie, firefox, safari, หรือโปรแกรมเปิดเว็บอื่นทั้งหมด

ตารางเวลาแสดงข้อมูลง่ายต่อการเรียกดู

ส่วนแสดงผลของข้อมูลวีดีโอที่ถูกบันทึก ในรูปแบบของตาราง ช่วงเวลา แบ่งตามชั่วโมงและนาที ทำให้ง่ายต่อการเรียกดูและนำข้อมูลไปวิเคราะห์การทำงานของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถเรียกดูวีดีโอเฉพาะช่วงเวลาที่สนใจ เรียกดูตามโปรแกรมที่เปิด หรือ หน้าเว็บที่เปิด ไม่ต้องไล่ดูวีดีโอทั้งหมดให้เสียเวลา เพิ่มความเร็วในการตรวจสอบการทำงาน

ระบบแจ้งเตือนเหตุการณ์สำคัญ

แจ้งเตือน การเปิดเว็บไซต์ไม่เหมาะสม สามารถเพิ่มลดรายชื่อเว็บที่ต้องการแจ้งเตือนได้ตลอด

แจ้งเตือน การไม่เคลื่อนที่ของ mouse หรือ ไม่มีการพิมพ์ keyboard แสดงว่าพนักงานอาจจะไม่ได้ประจำอยู่ที่เครื่อง หรือ อาจจะนั่งที่เครื่องแต่ไม่ได้ทำงานอยู่ เช่น นั่งเล่นมือถือ social media

สามารถกำหนดรายชื่อ Email ที่จะรับการแจ้งเตือนได้หลาย Email

ระบบจัดการข้อมูลวีดีโอและกำหนดสิทธิ์การดู

สามารถเลือกวีดีโอที่สำคัญ นำมาสร้างเป็นฐานข้อมูลความรู้ประจำองค์กร Knowledge Database ส่งต่อ share ความรู้ภายในองค์

สามารถกำหนดสิทธิ์การเข้าดูวีดีโอได้หลายระดับ กำหนดสิทธิ์การเปิดวีดีโอแยกตามบุคคลหรือกลุ่ม

เครื่องเล่นวีดีโอหลายรูปแบบและแปลงเป็นภาพได้

สามารถกำหนดค่าความเร็วในการเล่นวีดีโอได้หลายระดับ สามารถย่อหรือขยายขนาดภาพวีดีโอให้ง่ายต่อการดู

ระบบแปลงวีดีโอเป็น รายการภาพ ตามนาทีหรือวินาทีโดยระบุช่วงเวลาได้ และสามารถ ส่งต่อ share ภาพได้ และแสดงรูปในลักษณะเป็น slide รูปเพื่อง่ายต่อการไล่ดู

ระบบตัดต่อวีดีโอ

สามารถตัดวีดีโอเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการ และสามารถรวมวีดีโอย่อยมาต่อเป็นวีดีโอยาวได้ สามารถเรียงลำดับวีดีโอได้

วีดีโอที่ถูกตัดต่อแล้ว สามารถสร้างข้อความและรูปภาพบรรยายประกอบสำหรับแต่ละวีดีโอ เพื่อนำไปใช้ในการถ่ายทอดความรู้ได้ดีขึ้น

ระบบ Application Server กลาง รองรับการขยายหลาย Hard Disk

รวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่ Server ศูนย์กลาง ทำให้ง่ายต่อการดูแล

รองรับการบันทึกข้อมูล หลาย Hard Disk แบบคู่ขนาน เพื่อเพิ่มความเร็วในการเขียนไฟล์วีดีโอ และสามารถขยายและเพิ่มจำนวน Hard Disk ได้ไม่จำกัด ทำให้สามารถบันทึกข้อมูลย้อนหลังระยะเวลานานแค่ไหนก็ได้

ระบบสำรองข้อมูลไม่จำกัดขนาดข้อมูล

ระบบสำรองข้อมูล Backup ข้อมูลย้อนหลังได้แบบไม่จำกัดระยะเวลาไม่จำกัดขนาดข้อมูล

ระบบเรียกกลับข้อมูลที่ Backup (Restore VDO Files) แบบยืดหยุ่น เลือกเรียกกลับแค่บางวีดีโอที่ต้องการดูได้

About Us


บริษัท ออร์จิค จำกัด | Orjix Company Limited

เลขที่ 1432 ถนน สุทธิสาร ซอยศรีสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10320 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3 ห่างจาก MRT 300 เมตร