Support
corptrac
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

sec2

วันที่: 20-05-2020

ประโยชน์ที่ได้รับจากการติดตั้งระบบ CORPTrac ในองค์กร
ควบคุมตรวจสอบการทำงานของพนักงานให้ทำงานเต็มประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการทำงาน
ป้องกันความผิดพลาด หรือ การทำงานที่ไม่เหมาะสมของพนักงาน หรือ การทุจริตในการทำงาน เนื่องจากมีการบันทึกข้อมูลทุกอย่างระหว่างการทำงาน เมื่อพนักงานตระหนักว่ามีการเก็บข้อมูลดังกล่าว ทำให้ต้องระมัดระวังหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือเกิดน้อยที่สุด
ตรวจสอบค้นหาพนักงานที่ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ นำข้อมูลที่บันทึกมาวิเคราะห์การทำงานของพนักงานแต่ละคนว่า ขาดความรู้หรือทักษะทางด้านใด ค้นหาจุดอ่อนของพนักงานแต่ละคน จากนั้นจึงแก้ไขจุดอ่อน โดยการจัดอบรมหรือฝึกสอนหรือให้ความรู้เพิ่มเติมในส่วนที่พนักงานยังขาดอยู่ ทำให้องค์กรสามารถแก้ไขปัญหาบุคลากรไม่มีประสิทธิภาพได้เป็นอย่างดี
ค้นหาพนักงานที่ทำงานได้โดดเด่นมีประสิทธิภาพ สังเกตวิเคราะห์บันทึกขั้นตอนทำงานและเทคนิคหรือความรู้ที่ใช้ในการทำงาน จากนั้นจึงนำไปถ่ายทอดสอนให้แก่พนักงานคนอื่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งองค์กรโดยรวมได้ทันที
เพิ่มผลกำไรและความสามารถในการแข่งขันขององค์กร จากการตรวจสอบและพัฒนาการทำงานของพนักงานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สร้างความแตกต่าง ทำให้ทั้งองค์กรมีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่งอื่นในธุรกิจ
ลดการขัดแย้งในทีม ลดปัญหาว่าพนักงานบางท่านอาจทำงานน้อยกว่า บางท่านมากกว่า เกิดความไม่เท่าเทียมกันในปริมาณงาน เนื่องจากทุกคนต้องพยายามทำงานอย่างเต็มที่ให้มากที่สุดเนื่องจากมีการตรวจสอบเก็บข้อมูลอยู่ตลอดเวลา
รวบรวมองค์ความรู้ทุกส่วนภายในองค์กรจากการทำงานของพนักงานทุกคน ไว้ที่ระบบวีดีโอส่วนกลาง จัดระเบียบความรู้อย่างมีระบบ ง่ายต่อการเรียกดู
พัฒนาทักษะของพนังงานแต่ละคนด้วย VDO Knowledge DataBase ส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งพนักงานปัจจุบันและพนักงานใหม่
ลดค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการฝึกอบรมพนักงานใหม่ เนื่องจาก พนักงานใหม่สามารถเข้าถึงวีดีโอข้อมูลความรู้ส่วนกลางขององค์กร สามารถเรียนรู้งานด้วยตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากมีการบันทึกวีดีโอตลอด ดังนั้นหากพนักงานค้นพบหรือคิดพัฒนาเทคนิควิธีการทำงานที่ดีกว่าเดิม สามารถเรียกดูย้อนหลังและถ่ายทอดให้บุคคลอื่นได้ทันที ผลคือทำให้ทั้งทีมสามารถพัฒนาประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง
สร้างระบบตรวจสอบย้อนหลังให้กับองค์กร ในหลายอุตสาหกรรม มีระบบตรวจสอบย้อนหลังให้ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัท ว่าสินค้าบริการที่ซื้อ ได้มาตราฐานและมีคุณภาพ

สอบถามรายละเอียดเพื่อขอ Demo ระบบ กรุณาโทร : 083-248-0022 , 084-643-4996 , 02-047-0022

About Us


บริษัท ออร์จิค จำกัด | Orjix Company Limited

เลขที่ 1432 ถนน สุทธิสาร ซอยศรีสุข แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม 10320 สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT สุทธิสาร ทางออกที่ 3 ห่างจาก MRT 300 เมตร